Program nauczania

Program wychowania przedszkolnego:  Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion i Wiesława Żaba- Żabińska- „Wokół  przedszkola” wybrany przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców zatwierdzony przez dyrektora, na rok szkolny 2020/2021 w Publicznym Przedszkolu w Wąwale stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w Podstawie Programowej. W tym roku szkolnym korzystamy z pakietu ”Odkrywam siebieopartego na wyżej wymienionym programie.

Program ten uwzględnia metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole tzw. diagnozy przedszkolnej. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.

Dopuszczony przez MEN