Plan dnia

Organizacja dnia w naszym przedszkolu

Zapraszamy od 7.00 do 16.00 oddział w Wąwale

Zapraszamy od 7.00 do 16.00 oddział w Ciebłowicach

Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

– Schodzenie się dzieci.
– Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
– Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne.
– Zajęcia dydaktyczne zorganizowane z inicjatywy nauczycielki, nauka wierszy, piosenek, tańca, inscenizacje, praca indywidualna z dziećmi, ćwiczenia gimnastyczne.
– Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, poobiedni relaks.

– Wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień – zajęcia dodatkowe (rytmika, logopedia, język angielski) z instruktorami.
– Pogłębianie zdobytych umiejętności i wiadomości.
– Aktywność własna dzieci.

– Odbieranie dzieci.