Kadra

Dyrektor Małgorzata Gaust

Kierując pracą Publicznego Przedszkola w Wąwale, staram się pobudzać inwencję twórczą nauczycieli, aby dzieci przebywały w atmosferze wzajemnej współpracy i zrozumienia. Sukces nauczycieli owocuje osiągnięciami dzieci.

Renata Przybylska – nauczyciel mianowany

 Ewelina Kiedrzyńska – nauczyciel mianowany

MONIKA KACZMAREK – nauczyciel dyplomowany
Uniwersytet Łódzki – Pedagogika w zakresie Pedagogika Wieku Dziecięcego – rok ukończenia 1999
Studia Podyplomowe
Uniwersytet Wrocławski – Psychologiczne Wspomaganie Dzieci i Młodzieży z Trudnościami – rok ukończenia 2003
Akademia Świętokrzyska – Kształcenie Zintegrowane z Terapią Pedagogiczną – rok ukończenia 2001

ANNA SIĄKOWSKA – nauczyciel kontraktowy
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy  Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim
– 5 letnie studia magisterskie w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

EWA NAROŻNIK – nauczyciel kontraktowy

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach filia w Piotrkowie Trybunalskim

– 3 letnie studia licencjackie w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

– 2 letnie studia magisterskie w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna