Kadra

Dyrektor – Katarzyna Wosińska – nauczyciel dyplomowany

Ewelina Kiedrzyńska – nauczyciel dyplomowany

Renata Przybylskanauczyciel mianowany

Monika Kaczmarek nauczyciel dyplomowany

Anna Siąkowska – nauczyciel mianowany

Ewa Narożnik – nauczyciel kontraktowy

– 3 letnie studia licencjackie w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

– 2 letnie studia magisterskie w zakresie pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna