GRUPA STARSZAKÓW zajęcia 64 (24.06.20.r)

GRUPA STARSZAKÓW, 23.06.2020, 20:59

24.06.2020

Temat: Za chwilę wakacje!

  1. Karta pracy, cz. 4, s. 74.

Oglądanie obrazków. Opowiadanie, co się na nich dzieje. Zastanawianie się i mówienie, co Ada robiła kiedyś, co robi teraz, a co będzie robić w przyszłości. Wymienianie kolorów kredek.

 

  1. Utrwalanie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak „Rok”. Podczas recytacji wiersza Rodzic nazywa miesiące, wypowiadając nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dzieci podają głośno nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas ponownego słuchania wiersza klaszczą, kiedy usłyszą nazwę miesiąca.

 

W styczniu Nowy Rok przychodzi,

często mrozem grozi.

W lutym czyni tak samo.

W marcu bywa jak w garncu (…).

Kwiecieńmajem w zieleni skąpane (…).

Czerwiec obiecuje radości wiele,

bo – moi przyjaciele – lipiecsierpień to wakacji czas (…).

Wrzesieńpaździernik zmieniają kolory ziemi (…).

W listopadzie smutek na drzewach się kładzie.

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok żegna się i…

zaprasza Nowy Rok. (…)

 

  1. Karta pracy, cz. 4, s. 75.

Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie kolorowania kredek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.

 

  1. Zabawa „Wakacje”. Dla każdego dziecka: kartka, kredki.

Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem zdania: Wakacje muszą być słoneczne.

Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być pachnące.

Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie.

Rysowanie w ostatnim, pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze.

Określanie, który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach.

 

  1. Może macie ochotę popuszczać bańki mydlane… Jeśli nie macie gotowego płynu możecie go zrobić z wody i płynu do mycia naczyń lub mydła… wykorzystajcie rurki do napojów… Dobrej zabawy!

PRACE PRZEDSZKOLAKÓW