GRUPA STARSZAKÓW zajęcia 63 (23.06.20.r)

GRUPA STARSZAKÓW, 22.06.2020, 20:37

23.06.2020

Temat: Obrazek o lecie.

  1. Karta pracy, cz. 4, s. 72.

Odszukiwanie na obrazku piłek. Określanie ich położenia. Rysowanie po śladzie drogi piłki do bramki.

 

  1. „Obrazek o lecie” – wykonanie prezentu dla kolegi/koleżanki na pożegnanie przedszkola.

Dzieci oglądają reprodukcje, określają, z jaką porą roku się kojarzą i dlaczego.

  1. Przypomnienie w celu utrwalenia piosenki „Na zawsze zapamiętasz”
  2. Ćwiczenia oddechowe – „Na łące”.

Nagranie piosenki „Na zawsze zapamiętasz”,  szablon pszczoły.

Dzieci maszerują w dowolnych kierunkach, w rytmie nagrania piosenki. Podczas przerwy w nagraniu zatrzymują się. R. zwraca się do nich:

– Jesteśmy na wsi. Tutaj spędzamy wakacje. W ogrodzie pełnym drzew owocowych i kwiatów stoją ule. W nich mieszkają pszczoły, które wydają różne dźwięki, poruszając odpowiednio skrzydełkami. R. unosi szablon przedstawiający pszczołę. Dzieci nabierają nosem powietrze, wypuszczają je i wypowiadają sylabę bzz lub buu.