GRUPA STARSZAKÓW zajęcia 61 (19.06.20.r)

GRUPA STARSZAKÓW, 18.06.2020, 21:10

19.06.2020

Temat: Jedziemy na wakacje.

  1. Rebus fonetyczny – „Co to za pojazdy?”

Weź pierwszą, pogrubioną głoskę z każdego wyrazu, odczytaj wyraz:

rak, oko, walizka, ekran, ręka  (rower),

sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech, torba  (samolot)

miś, okulary, tort, obraz, rower (motor)

spodnie, teczka, ananas, telewizor, ekierka, kot.

 

  1. Karta pracy, cz. 4, s. 67.

Otaczanie w pierwszej pętli obrazków kwiatów polnych, a w drugiej – obrazków zwierząt leśnych. Kończenie rysowania linii między kwiatami według wzoru z poprzedniej karty. Kolorowanie kwiatów.

 

  1. Ćwiczenia gimnastyczne. Potrzebna będzie piłka.

Zabawa Posłuszne piłki. Dzieci manipulują piłkami: podają je sobie z jednej ręki do drugiej, z przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucają je i łapią.

Ćwiczenia mięśni brzucha – Jak najdalej w przód. Dzieci w siadzie prostym, piłki trzymają w obu rękach. Wykonują skłon tułowia w przód, sięgając rękami z piłkami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).

Skręty – Na prawo, na lewo. Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają piłki na głowach, przytrzymując je rękami, łokcie mają na zewnątrz. Wykonują skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów piłki.

  1. Dyktando rysunkowe: zabawa rozwijająca umiejętność orientowania się na kartce papieru.

Dla każdego dziecka: kartka, mazak. Rodzic zaczyna rysować drogę na swojej kartce i dokładnie opowiada dziecku o tym, co robi, np.: Rysuję drogę od lewego dolnego rogu kartki, prosto do góry, teraz w prawo, w bok kartki, teraz prosto, do dołu, a teraz w lewo i z powrotem do góry, aż do górnego prawego rogu. Dziecko rysuje na swojej kartce dokładnie to, co słyszy od Rodzica. Na zakończenie zabawy dzieci porównują rysunki z rysunkami Rodziców; zwracają uwagę na to, jak dokładne były wskazówki.

PRACE PRZEDSZKOLAKÓW