GRUPA STARSZAKÓW zajęcia 40 (19.05.20.r)

GRUPA STARSZAKÓW, 18.05.2020, 20:27
  1. 05. 2020

Temat: Mama i tata.

  1. Zabawa „Moja mama jest…, a mój tata jest…”

Dzieci kończą zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych). Można zapisać na kartonie przykładowe określenia wokół napisów: Mama jest…; Tata jest…

Wspólnie odczytują napisy (zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy

i taty).

 

  1. Słuchanie wiersza.

 

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

 

  1. Rozmowa na temat wiersza.

− Kim dla dzieci jest mama i tata?

− Za co dzieci dziękują rodzicom?

 

− Moi rodzice są kochani, bo…

− Pomagam rodzicom w…

− Lubię być w domu, bo…

− Z tatą najchętniej robię…

− Z mamą najchętniej robię…

 

 

Mama i Tata to świat nasz…  (cały),

ciepły, bezpieczny, barwny…  (wspaniały),

to dobre, czułe, pomocne…   (ręce)

i kochające najmocniej…  (serce).

To są wyprawy do kraju…   (baśni),

wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi),

loty huśtawką, prawie do…   (słońca)

oraz cierpliwość co nie ma…   (końca).

Kochana Mamo, Kochany…   (Tato)

dzisiaj dziękować chcemy Wam…  (za to),

że nas kochacie, że o nas…   (dbacie)

i wszystkie psoty nam…   (wybaczacie).

 

Jeśli chcecie, możecie się wiersza nauczyć na pamięć.

  1. Karta pracy, cz. 4, s. 44–45.

Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po śladach.

 

  1. Układanie zdrobnień do słów: mama, tata.

mama – mamusia, mamuśka, mamunia…

tata – tatuś, tatusiek, tatunio…

 

  1. Kto chce może obejrzeć bajkę o Dniu Mamy…

 

https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU

TAK PRACUJĄ PRZEDSZKOLAKI

dav