GRUPA STARSZAKÓW zajęcia 32 (07.05.20.r)

GRUPA STARSZAKÓW, 06.05.2020, 18:11
  1. 05. 2020 CZWARTEK

Temat: Mieszkamy w Europie

 

Witam Was serdecznie. Dziś wita się z Wami także Europa – kontynent, na którym mieszkamy. Wszyscy jesteśmy Polakami, bo mieszkamy w Polsce, Ale śmiało możemy też mówić, że jesteśmy Europejczykami, bo mieszkamy w Europie.

 

  1. Otwórzcie Wasze karty pracy(fioletowe) na str. 34

Taki kształt ma właśnie Europa (szarym kolorem zaznaczone zostały kontynenty Azji i Afryki). Posłuchajcie nazw państw europejskich, sąsiadujących z Polską. Możecie spróbować samodzielnie je napisać w Waszych zeszytach lub na kartkach z liniaturą.

Pokolorujcie flagi Polski. Powiedzcie, w którą stronę są zwrócone?

 

  1. Zapraszam Was teraz w podróż po Europie:

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw

 

 

  1. Słyszeliście kiedyś nazwę „Unia Europejska”?

Niektóre kraje leżące na kontynencie europejskim, zawiązały tak zwaną unię, czyli porozumienie, układ, umowę. Kraje te współpracują ze sobą, pomagają sobie. Unię Europejską możemy  porównać do wielkiego domu, w którym wszyscy domownicy troszczą się o siebie wzajemnie. Obecnie do Unii Europejskiej należy 27 państw:

 

 

   Austria

   Belgia

Bułgaria

  Cypr

  Dania

  Estonia

  Finlandia

  Francja

  Grecja

  Holandia

  Irlandia

  Litwa

Luksemburg

  Łotwa

  Malta

  Niemcy

  Polska

  Portugalia

  Rumunia

  Słowacja

  Słowenia

  Chorwacja

  Czechy

  Hiszpania

  Szwecja

  Węgry

  Włochy

 

Wspólna flaga wszystkich Europejczyków (Unii Europejskiej) wygląda tak:

Unia Europejska ma również swój hymn. To „Oda do radości”. Muzykę napisał bardzo znany niemiecki kompozytor Ludwig van Beethoven. Posłuchajcie:

 

https://www.youtube.com/watch?v=lJZmpgqJ_mQ

 

 

Unia Europejska ma również swoją maskotkę – stonogę, Syriusza, stworzoną dla najmłodszych obywateli UE, czyli dla dzieci.

Spróbujcie opisać wygląd Syriusza. Wskażcie  na cechy, po których można poznać, że Syriusz przedstawiony na zdjęciu jest symbolem UE.

Na koniec wykonajcie polecenie: k.p., cz.4, str. 35

 

Chętnych zapraszam na podróż Bolka i Lolka po Europie.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0GzFJ9yt7oE

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fhYi6eT2QU

 

https://www.youtube.com/watch?v=V2gFC1jGgXw&list=PLFyF3QYvccUksybuSRtnqIyid6reWhJI4&index=4

 

NASZE PRACE