GRUPA STARSZAKÓW zajęcia 12 (07.04.20.r.)

GRUPA STARSZAKÓW, 06.04.2020, 20:02

Zajęcia 12  (07.04.2020)

Dziś będzie o Jajkach… Bo jeśli Wielkanoc… to oczywiście JAJKA! – symbol Nowego Życia…

  1. Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak „Jajko”.

Kura zniosła jajo i przetarła oczy:

– Jakie ono białe

– zawołała głośno: – Kok-kodak, kok-kodak…

co w kurzym języku może znaczyć tak:

– Ratunku! Pomocy!

Zbiegły się gęsi, kaczki, indyczki – cały podwórkowy drób.

A kura płacze i woła:

– Jajko jest chore! Patrzcie, jakie jest blade. Och, moje jajeczko!

Wezmą cię do szpitala. Już cię pewnie nie zobaczę!

Rzekła gąska: – Gę, gę, gę…

Moja kurko, przyjaciółko, jajko jest takie, jak należy.

Przyjdzie gospodyni, jajko do domu zabierze,

zrobi z niego pyszności,  i twoje jajko w domu na stole zagości.

A jeżeli – tak się zdarzyć może – będą święta,

twoje jajko, razem z innymi jajkami…

zalśni kolorami!

 

  1. Rozmowa na temat wiersza.

 

– Jak wyglądało jajko, które zniosła kura?

– Dlaczego kura myślała, że jest chore?

– Co na pocieszenie powiedziała kurce gąska?

– Dlaczego na święta jajko zalśni kolorami?

 

  1. Oglądanie zdjęć (obrazków) różnych jajek (przepiórczych, kurzych, gęsich, strusich).

Porównywanie ich wyglądu.

 

jajka przepiórcze

 

     jajo kury

 

 jajo gęsi

 

             jajo strusie

 

 Jajo strusie porównane   z jajem kurzym

 

  1. Zapoznanie z budową jajka.

 

Kochani Rodzice, przy okazji świątecznych lub codziennych wypieków pokażcie dzieciom, jak wygląda jajko w środku… Nazwijcie jego części: żółtko, białko, skorupka…

 

  1. Poproście, aby Dzieci wymieniły jak najwięcej potraw sporządzanych z jajek.

 

  1. Karta pracy „Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia”, s. 52.

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=54

 

Opisywanie, co przedstawia obrazek. Można opowiedzieć dzieciom, że wiosną, ptaki łączą się w pary i w gniazdach składają jaja… (temat ten szerzej omówimy już po świętach).

 

Dzieci 6 – letnie:

Dzieci dzielą słowo „jajka” na sylaby i na głoski. Liczą sylaby i głoski . Wymieniają inne słowa, w których głoska „j” jest na początku (jagody, jogurt, jodła…), na końcu (kij, maj, tramwaj…) oraz w środku (bajka, fajka, lejek…).

Dzieci układają tyle kartoników, ile sylab słyszą w słowie „jajka” .  Następnie układają tyle kartoników, z ilu głosek składa się słowo; wymawiają głośno głoski, dotykając kartoników.

Można wyjaśnić, że pani Jagoda to sąsiadka dziadka i babci Olka i Ady. Na jej stodole od lat mają gniazdo bociany. Pani Jagoda dostarcza też babci kurze jajka, które tak chętnie jedzą Ada i Olek – czy to na miękko, czy to w postaci omletu.

Dzieci dzielą słowo Jagoda na sylaby, a potem na głoski. Układają z kartoników schemat imienia.

Dzieci głośno dzielą słowa: jajka, Jagoda, na głoski.

Wymawiają głoskę j: długo: jjjyyyy… krótko: j, j, j, j… Głoska j jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. Pod schematami słów dzieci zaznaczają miejsca głoski j niebieskimi kartonikami. Czerwonymi kartonikami zaznaczają miejsca samogłosek w słowach: jajka, Jagoda. Analizują też pozostałe głoski w słowach i określają, czy są to samogłoski, czy spółgłoski.

 

 Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 52–55.

 

 

Dzieci 5 – letnie: karty pracy (różowa książka), str. 64, 65

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=67

 

 

Opisywanie, co przedstawia obrazek.

Wykonanie polecenia na str. 65.

 

NASZE PRACE