GRUPA STARSZAKÓW zajęcia 48 (29.05.20.r)

GRUPA STARSZAKÓW, 28.05.2020, 20:51
  1. 05. 2020

Temat: Mamy swoje prawa.

  1. Słuchanie wiersza D. Gellner „Dzieci”

 

Wszystkie dzieci

na całym świecie

są takie same –

lubią skakać na jednej nodze

i lubią zanudzać mamę.

Wszystkie dzieci

na całym świecie

śpiewają wesołe piosenki

i byle kamyk

i byle szkiełko

biorą jak skarb do ręki. (…)

 

  1. Rozmowa na temat wiersza:

– Co lubią robić dzieci na całym świecie?

– Czy cieszą się je te same czynności?

– Co łączy wszystkie dzieci?

– Czym się różnią?

 

  1. Zapoznanie z działalnością organizacji UNICEF

 

Istnieje organizacja, która dba o dzieci i ich prawa. Nosi nazwę UNICEF i powstała po II wojnie światowej, aby pomagać dzieciom, które w czasie wojny straciły dom i rodziców. Niesie pomoc zwłaszcza w państwach ubogich i objętych wojną. UNICEF wysyła do tych państw lekarzy, którzy leczą dzieci, nauczycieli, którzy uczą je czytać i pisać oraz stara się, aby miały jedzenie i ubranie.

Polskie dzieci, gdy jest im źle, mogą się zwrócić o pomoc do Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który mieści w Warszawie. Pamiętajcie! Jeżeli czujecie się skrzywdzeni, źle traktowani, wykorzystywani, powiedzcie to zaufanej osobie. Wszystkie dzieci, bowiem, mają prawo do tego, aby czuć się bezpiecznie, bawić się, uczyć oraz być kochane i szanowane.

 

 

  1. Zabawa grafomotoryczna: „Słoneczko dla kolegi”

Rodzic recytuje rymowankę o słonku, a dzieci, a dzieci w tym czasie rysują je na kartce:

 

Najpierw jedno koło duże,

Potem kreski rób dokoła.

Kreska duża, potem mała

I promyków masa cała.

Jeszcze buzia uśmiechnięta

I śmiejące się oczęta.

 

PRACE PRZEDSZKOLAKÓW