GRUPA MŁODSZA zajęcia 53 (05.06.20.r)

GRUPA MŁODSZA, 04.06.2020, 21:35

05.06. 2020

Dzień dobry!

 

1.Co to są marzenia? – burza mózgów – aktywizowanie myślenia i mowy.

Dzieci wypowiadają się na temat ,,co to jest marzenie?” Rodzice słuchają, mogą również powiedzieć dziecku jak oni rozumieją słowo ,,marzenie”.

2.Moje marzenia – rysowanie z wykorzystaniem dowolnych narzędzi plastycznych ( różnorodne kredki, flamastry, ołówek).

Dziecko na kartce A4 rysuje swoje marzenia.

  1. Lato – zabawa kształcąca słuch i wymowę.

Dzieci, ze zmienną dynamiką (cicho – głośno), w różnym tempie (wolno – szybko), ze zmianą rejestru (nisko – grubo, wysoko – cienko), z klaskaniem, wystukiwaniem klockiem powtarzają za rodzicem: Słońce przybywa, ciepła przybywa, bo ta pora roku lato się nazywa.

Przypominamy dzieciom o szkodliwości hałasu i mówieniu umiarkowanym głosem.

 

4.Rysowanki – zabawa w parach.

Dziecko siedzi do rodzica tyłem. Rodzic rysuje serce, kwiat, słońce, chmurę, literę lub listek na ręce oraz na plecach dziecka. Dziecko ma za zadanie odgadnąć co ma namalowane.

5.Proszę o zaśpiewanie piosenki:

https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ