GRUPA MŁODSZA zajęcia 33 (08.05.20.r)

GRUPA MŁODSZA, 07.05.2020, 20:08

 

08.05.2020

Dzisiaj będziemy utrwalać figury geometryczne

1.Proponuję rozpoczęcie zajęć z dzieckiem od swobodnej rozmowy na  temat rodzajów domów, np.: domy drewniane, domy murowane jednorodzinne, bloki, wieżowce .

 

  1. Wycinanie figur geometrycznych, potrzebnych do dalszych zadań. Proszę narysować na kolorowych kartkach kontury małych i dużych kwadratów, prostokątów i trójkątów (jeśli nie dysponujecie państwo kolorowymi kartkami, kontury rysujemy na białych kartkach a dziecko je pokoloruje na różne kolory).  Następnie  dziecko wycina  wcześniej narysowane (pokolorowane) figury geometryczne . Możecie też pomóc w wycinaniu. Następnie segreguje je do kopert według kształtu (kwadraty, prostokąty, trójkąty) .

 

  1. Zabawa twórcza Dom.

 

Rodzic pyta dziecko, jakie budynki znajdują się w jego  okolicy. Dziecko wypowiada się, opisuje wygląd budynków. Potem rodzic rozkłada na dywanie wcześniej wycięte, papierowe figury geometryczne : np. najpierw wszystkie duże, czerwone (duży, czerwony kwadrat, duży, czerwony prostokąt, duży, czerwony trójkąt). Rodzic pomaga wyciągnąć dziecku wniosek, że wszystkie figury są duże i czerwone a różnią się kształtem (to samo robimy z małymi figurami) np. wyciągamy małe czerwone (mały, czerwony kwadrat, mały, czerwony prostokąt, mały, czerwony  trójkąt). Tak więc wszystkie figury są małe i czerwone więc różnią się znów tylko kształtem. W dalszej kolejności dziecko segreguje figury według kolorów (np. wszystkie czerwone razem, zielone, niebieskie i inne kolory jeśli są). Za każdym razem prosimy dziecko aby same lub z pomocą osoby dorosłej nazwało figury, przeliczyło ile ich jest i podawało jakiego są koloru.

 

Prosimy dziecko aby spróbowało tak ułożyć figury , aby utworzyły dom.

 

Dziecko wspólnie z osobą dorosłą  układa np.  na dużym prostokącie 1 mały prostokąt (drzwi), 2 małe kwadraty (okna), trójkąt (dach).

 

4.Dom niski i dom wysoki.

 

I propozycja:

 

Na 2 pudełka różniące się wysokością,  naklejamy wspólnie z dzieckiem  prostokąty (drzwi), kwadraty ( okna małe i duże). Ustawiamy  przed dzieckiem 2 pudełka – domy. Dziecko wskazuje dom niski i dom wysoki. Można zapytać dziecko, który dom jest według nich charakterystyczny dla wsi, a który dla miasta, jakie budynki znajdują się w naszej  miejscowości zamieszkania: niskie czy wysokie. Następnie dziecko z pomocą osoby dorosłej opisuje wygląd budynków. Wskazuje, który budynek ma małe okna, a który – duże. Przeliczają okna i drzwi w każdym domu, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej.

 

II propozycja:

 

Układanie figur według instrukcji. Rodzic daje dziecku kartkę  A4 i prosi o wybudowanie domu; mówi np.

− Wybuduj niski dom, który ma dwoje drzwi i trzy okna.

Dziecko układa karton w pozycji poziomej i na nim odpowiednio 2 małe prostokąty i 3 małe

kwadraty. Rodzic sprawdza wykonanie zadania, po czym dziecko zdejmuje figury z kartonu. Następnie rodzic  prosi dzieci o wybudowanie wysokiego domu. Mówi:

− Wybuduj wysoki dom, który ma jedne duże drzwi oraz dwa duże okna.

Dziecko układa kartkę w pozycji pionowej i na niej odpowiednio 1 duży prostokąt i 2 duże kwadraty. Rodzic sprawdza wykonanie zadania, po czym dziecko zdejmuje figury z kartonu.

 

5.Wybuduj dom według własnego pomysłu.

Dziecko samodzielnie buduje dom według własnego pomysłu – układa na kartce małe figury i duże figury. Po wykonaniu zadania przykleja figury na kartce.

 

Rodzic ogląda z dzieckiem jego pracę i  podziwia budowle. Dziecko opisuje swój budynek – mówi, jaki dom zbudowało i z jakich figur go  ułożyło.

 

  1. Zabawy konstrukcyjne. Budowanie domków z kolorowych klocków.

7.Praca plastyczna ,,Mój dom”.

 

DOMY NASZYCH PRZEDSZKOLAKÓW