GRUPA CIEBŁOWICE zajęcia 7 ( 31.03.20.r.)

GRUPA CIEBŁOWICE, 30.03.2020, 18:52

Wtorek 31.03.2020

Wiosna, to  czas  kiedy  przyroda  budzi  się  do  życia,  świat  staje  się ciekawy,  kolorowy. Dzieci stale podglądają, obserwują, badają – a  przyroda  to bogaty materiał poznawczy do rozbudzania aktywności poznawczej dzieci. Jest to dobry czas żeby pomóc dzieciom w odkrywaniu świata – świata przyrody. Kwiaty to  bardzo  atrakcyjny  temat  do  poznawania,  obserwowania sposobu  wzrostu,  ochrony  kwiatów a  jednocześnie  poznawania  źródła wyrastania. Chciałam,  by  dzieci  dziś poznały  3  kwiaty –TULIPAN,  ŻONKIL, HIACYNT – które  wyrastają  z  cebulek,  ale  cebulki  te  nie  są  jadalne.

Po zajęciu dziecko powinno: (stopniujemy trudności w zależności od wieku dziecka)

– rozpoznawać po kształcie i nazywać 3  kwiaty wyrastające z cebul: tulipan,żonkil,hiacynt,

– wyodrębniać sylaby i głoski w nazwach kwiatów,

– czytać  globalnie, dopasowując napisy do nazw kwiatów wg. wzoru: tulipan, żonkil, hiacynt,

– rozwiązywać zagadki słowne,

– przeliczać liczebnikami głównymi do 10,

– wiedzieć, że tulipan, żonkil, hiacynt –wyrastają z cebulek i na podstawie historyjki obrazkowej dostrzegać zmiany we wzroście roślin,

– rozumieć, że cebule tulipana, żonkila, hiacynta nie są jadalne,

– przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z różnymi cebulkami,

– wyodrębniać części budowy kwiatów: cebula, łodyga, liść, płatki kwiatowe,

– prowadzić obserwację kwiatów cebulowych: tulipan, żonkil, hiacynt,

– rozpoznawać  kwiaty: tulipan, żonkil, hiacynt, po zapachu, w miarę możliwości oczywiście,

– wymienić, jakie warunki są potrzebne do  hodowli i wzrostu kwiatów: woda, ziemia, powietrze ( tlen), słońce,

– podlewać posadzone, kupione rośliny,

– klasyfikować kwiaty wg kształtu, koloru, wielkości,

– rozwijać sprawność manualną podczas aktywności plastycznej.

A oto pomysł, jak poprzez różnego rodzaju aktywność to zrealizować.

  1. Recytujemy wiersz pt.Kwiaty wiosny B. Forma, pokazujemy obrazki lub żywe okazy kwiatów w miarę możliwości.

Żonkil, hiacynt i tulipan

wiosnę chciały dziś powitać.

Wdzięcznie wszystkim się kłaniają

między sobą coś szeptają.

Nagle deszczyk je podlewa,

miło szumią wkoło drzewa.

Do słoneczka główki wznoszą

o promyki ciepłe proszą.

2. Zwracamy się do dziecka zadając im pytania:

– Kto pokaże, gdzie rośliny mają kwiaty?

– Gdzie rośliny mają liście?

– Jak wyglądają łodygi rośliny?

Rozmowa na temat roślin cebulowych. Prezentacja żywych okazów, prezentacja cebulek kwiatowych i cebuli jadalnej (to, co mamy w domu), Określanie cech wspólnych kwiatów, wskazywanie różnic. Przypomnienie co jest potrzebne do wzrostu roślin.

tulipan  

   

                      żonkil                

               hiacynt

3. Zagadki słowne:

Duże, małe, kolorowe, jak podlejesz rosną zdrowe,

ziemię główką przebijają i w ogrodzie zakwitają (kwiaty)

Cóż to jest za śmieszny pan, jedną długą nóżkę ma,

płatki dwa i listki dwa. Czy ten pan to jest dzban, czy też może…..(tulipan)

Jakie warzyw, chociaż niewielkie wyciśnie z oczu słoną kropelkę (cebula)

  1. Zapoznanie z historyjką obrazkową „Tulipan”

  1. „Ile cebulek?” – wkładamy odpowiednią ilość cebulek (umownie zamiast cebulek wkładamy klocki) (do 10) do pojemnika. Dzieci określają ile cebulek wpadło podnosząc kartonik z odpowiednią liczbą, lub zapisują odpowiednią ilość kropek.
  2. „Układamy wyrazy” – dziecko otrzymuje na kartce część nazwy wiosennych kwiatów. Zadaniem dzieci jest dobranie ich tak , aby powstał wyraz – nazwa kwiatka . Dla ułatwienia wyrazy są zaprezentowane przed dzieckiem, np. tu – li- pan, hia -cynt, żon – kil

Zachęcam również do odwiedzania strony https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00 gdzie można skorzystać z wielu propozycji zajęć, zabaw, kart pracy do wykorzystania w pracy z dzieckiem w domu.

A zadanie na dziś przesyłamy zdjęcia kwiatów cebulkowych z naszego domy lub ogródka, dużo słonka i zdrowia:)

A oto moje hiacynty:

NASZE DZISIEJSZE DZIAŁANIA

UZUPEŁNIAMY ZADANIA