OGŁOSZENIE

Aktualności, 09.09.2020, 12:47

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wąwale  informuje, że opłaty za posiłki spożywane przez dzieci oraz pobyt dziecka
w przedszkolu
należy wpłacać do 15 każdego miesiąca na konto przedszkola: w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

nr 43 9291 0001 0125 0868 2000 0010

W opisie przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka i miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Uwaga: należy oddzielnie dokonywać przelewu z tytułu wyżywienia oraz pobytu w placówce.

Przed dokonaniem przelewu należy telefonicznie skontaktować się z dyrektorem lub wychowawcą  w celu uzyskania informacji na temat kwoty jaką należy wpłacić.